کد خبر : 252286 تاریخ : ۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر - 16:39
ضرورت تغییر در رویه اداره اقتصاد کشور مهدی تقوی / اقتصاددان

نوآوران آنلاین- مسیر و رویه هر اقتصادی را به طور معمول، اقدامات مسؤولان و مدیران این حوزه تعیین می کنند.

از این رو باید گفت اگر اقتصاد کشوری دچار نا به سامانی های گسترده می شود تا جایی که تأثیرش را در زندگی مردمان آن جامعه می بینیم، قطع یقین باید گفت نحوه اداره آن کشور دچار مشکل است.

به اعتقاد من رفتار مسؤولان در اقتصاد داخلی خیلی مؤثر است. نمی توان از این نکته چشم پوشید هر اتفاقی که می افتد نتیجه اقدامات مدیران است. چنین نیست که وضعیت موجود ناشی از سیر طبیعی اقتصاد باشد.

وقتی بازارهای اقتصادی این چنین دچار گرانی های افسارگسیخته می شوند و هیچ مسؤولی قادر به مهار و کنترل آن نیست، مشخص است که سیر طبیعی اقتصاد نیست.

بسیاری از تصمیم گیری ها به این دلیل که بدون در نظر داشتن عواقب و تبعاتش، اجرایی شد نتوانست اتفاقات مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

در اقتصاد ایران، فراوان شاهد تصمیمات نسنجیده ای بوده ایم که اگر با منطق علمی و به طور اصولی اتخاذ می شد اکنون وضعیت تا این حد پیچیده نمی شد.

باید این سیاستگذاری های غلط و کارشناسی نشده یک جایی متوقف شوند تا اقتصاد ایران بیش از این آسیب نبیند.

نمی توان اقدامی در زمینه بهبود و ساماندهی اوضاع نکرد، اما انتظار داشت اقتصاد کشور مسیر صحیحی را طی کند.

اگر عزمی برای رفع مشکلات اقتصادی در مسؤولان وجود دارد باید در عمل شاهد سیاست هایی در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب باشیم نه این که فقط بر طبل رفع مشکلات بکوبیم و نهایتا اقدام مناسبی نکنیم.

باید رویه اداره کشور تغییر کند و در تصمیم سازی ها به نحوی عمل شود که کم ترین آسیب به مردم وارد شود. 

بی توجهی به امور مهم اقتصادی کشور تبعات زیان باری برای کشور داشته و باید مراقب باشیم تا بیش از این اقتصاد ما گرفتار نشود.

بهترین راهکار برای دستیابی به وضعیت مطلوب اقتصادی این است که بتوانیم اقتصاد داخلی را به گونه ای تقویت کنیم که قدرت خرید مردم حفظ شود و شرایط رفاهی شان از این که هست بدتر نشود.

اگر بتوانیم در شرایط کنونی با توجه به تحریم های که علیه کشورمان لحاظ شده است، اقتصاد را به گونه ای سرپا نگه داریم که میزان مداخلات نوسانات نرخ ارز، ارزش پول ملی ما را کاهش ندهد می توان گفت تا حدی قادر به دور زدن تحریم ها خواهیم شد. در این راستا تنها راهکار این است که اقتصاد را در داخل، تقویت کنیم.